รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่

รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่

เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง ได้ทำการบันทึกหรือรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของเจ้าของ หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ตามมาตรา ๘๐ พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ๒๕๓๕

เอกสารแนบ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »
ข้ามไปยังทูลบาร์