อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ

ข้าราชการพนักงานเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง จำนวน ๔ ท่าน ได้เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จ.อยุธยา ในวันที่ ๑ – ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »
ข้ามไปยังทูลบาร์