รายงานการประชุมสภาสามัญ

รายงานการประชุมสามัญ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และปี ๒๕๖๐

 
    ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป มีกำหนด ๓๐ วัน จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 

เอกสารรายงานการประชุมสภาสามัญ
เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๖๐
 
 
 
 
 

 

คลิกที่ลิงก์เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »
ข้ามไปยังทูลบาร์