คู่มือประชาชน

คู่มือประชาชน

 

     เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบล เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่ ๓.๘ ตารางกิโลเมตร จำนวน ๒ หมู่บ้าน ของตำบลลาดบัวหลวง คือหมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๓ สำนักงานเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง ตั้งอยู่ที่ ๑๙๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๓๐ เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๕-๓๗๙๓๙๒ โทรสาร ๐๓๕-๓๗๙๘๙๐
 
     คู่มือประชาชนจะมีรายละเอียดทั้งหมดสำหรับประชาชน คลิกเพื่อดาวน์โหลดคู่มือ (PDF)

 

แชร์สิ่งนี้:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »
ข้ามไปยังทูลบาร์