ข้อมูลการเงิน

ข้อมูลการเงิน

 

   งบแสดงฐานะทางการเงินของเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง ประจำปีพ.ศ.๒๕๕๙
 

 

001  002  003  004  005  006  007  008  009

 

   งบแสดงฐานะทางการเงินของเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง ประจำปีพ.ศ.๒๕๕๘

 

 

งบแสดงฐานะทางการเงิน งบแสดงผลการดำเนินงาน

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »
ข้ามไปยังทูลบาร์