กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม

 

  ชื่อ-นามสกุล
  จ.ส.อ.ชาญชัย  ดีบุก
  ตำแหน่ง
  รก.ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  โทรศัพท์

 

  ชื่อ-นามสกุล
  นางทิพวัลย์  ดีกล้า
  ตำแหน่ง
  พนักงานจ้างทั่วไป
  โทรศัพท์

 

  ชื่อ-นามสกุล
  นางกมลชนก  จิตต์กล่าง
  ตำแหน่ง
  พนักงานจ้างทั่วไป
  โทรศัพท์

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »
ข้ามไปยังทูลบาร์