ประชุมเพื่อให้ความเห็นต่อกฎกระทรวงผังเมืองรวมชาวอำเภอลาดบัวหลวง

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองพระนครศรีอยุธยา ประชุมเพื่อให้ความเห็นต่อกฎกระทรวงผังเมืองรวมชาวอำเภอลาดบัวหลวง ณ เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง

บรรยากาศการประชุม

Team Website2Make

ทีมงานเว็บไซต์2เมค

Avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »
ข้ามไปยังทูลบาร์