ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี สารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากคลองเมฆขลา เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดตามเอกสารแนบด้านล่างนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

buy equipment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »
ข้ามไปยังทูลบาร์