ข้าราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลลาดบัวหลวงเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตอันเนื่องมาจากการใช้ยาเสพติดและอบรมจิตเวชฉุกเฉิน ณ ห้องประชุม บงกชหลวง โรงพยาบาลลาดบัวหลวง

Read more

ข้าราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลลาดบัวหลวงเข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ข้าราชการ พนักงาน เท

Read more

ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ ๑๐

ในวันเสาร์ที่ ๔ พฤษภ

Read more
Translate »
ข้ามไปยังทูลบาร์