ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาคนงานจัดเก็บขยะมูลฝอย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาคนงานจัดเก็บขยะมูลฝอย ภายในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง จำนวน ๑๒ เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »
ข้ามไปยังทูลบาร์