ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑

ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ อาคารอเนกประสงค์ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงาม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติให้คงอยู่ต่อไป และส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชน ได้แสดงความรัก ความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดในครอบครัว ตลอดจนการอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจของผู้สูงอายุ และบุคคลอื่นในชุมชนต่อไป

ประเพณีสงกรานต์ 2561

กำหนดการโครงการประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ วันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑

 • เวลา ๙.๐๐ น. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
  พนักงานเทศบาลลูกจ้าง มาพร้อมกัน ณ
  สำนักงานเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง
 • เวลา ๑๐.๓๐ น. รับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมและ
  ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ
 • เวลา ๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
 • เวลา ๑๓.๐๐ น. พิธีเปิดและกิจกรรมเล่นเกมส์
  แข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
 • เวลา ๑๔.๐๐ น. รับฟังพระเทศนา
 • เวลา ๑๕.๐๐ น. กิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุและ
  ร่วมเล่นน้ำสงกรานต์

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »
ข้ามไปยังทูลบาร์