เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง

 เรามุ่งสร้างเทศบาลให้น่าอยู่ จัดสรรแหล่งน้ำให้เพียงพอ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ แนะแนวทางการเกษตรให้ปลอดภัย สร้างสุขอนามัยเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เศรษฐกิจชุมชนเฟื่องฟู ควบคู่ส่งเสริมด้านการศึกษา วางรากฐานชุมชนให้พัฒนาอย่างยั่งยืน จัดระบบโครงสร้างพื้นฐานให้แข็งแรง จัดระเบียบชุมชนให้น่าอยู่ วางแผนและส่งเสริมการลงทุน ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่น พัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจอย่างพอเพียง สู่ความเจริญของเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนอย่างเต็มที่ 


 

ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร & ประชาสัมพันธ์

ประกาศจากเทศบาล

  • - ประกาศผลผู้ชนะการเสน
  • - โครงการเจาะบ่อน้ำบาด
  • -
  • -
  • -
  • - ข้าราชการ พนักงาน เท
  • - ข้าราชการพนักงานเทศบ


กระดานข่าว

แชร์สิ่งนี้:
Translate »
ข้ามไปยังทูลบาร์