ข้าราชการพนักงานเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง ร่วมถวายภัตตราหารเพลพระจำนวน ๑๘๐ รูป

ข้าราชการพนักงานเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง ร่วมถวายภัตตราหารเพลพระจำนวน ๑๘๐ รูป โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร ในวันจันทร์ที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »
ข้ามไปยังทูลบาร์