เปลี่ยนแปลง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ

แจ้งการเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ รายละเอียดตามภาพ

 

ประกาศซื้อรถขยะ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »
ข้ามไปยังทูลบาร์