ข้าราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง ได้ช่วยกันทำความสะอาดและกำจัดผักตบชวา บริเวณริมคลองพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »
ข้ามไปยังทูลบาร์