ข้าราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลลาดบัวหลวงเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตอันเนื่องมาจากการใช้ยาเสพติดและอบรมจิตเวชฉุกเฉิน ณ ห้องประชุม บงกชหลวง โรงพยาบาลลาดบัวหลวง

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »
ข้ามไปยังทูลบาร์