โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอลฟัลท์คอนกรีด

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน

 

 

ตรวจรับงาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอลฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 2,3 ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 1,470 เมตร ความยาว 0.05 เมตร บริเวณริมคลองพระยาบันลือ เริ่มต้นสุดเขตเทศบาลฯ (ตลาดน้ำ) ถึงสะพานข้ามคลองตะพังโคลน หมู่ที่ 3 ตำบลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »
ข้ามไปยังทูลบาร์