โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน

 

ตรวจรับงาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 155.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร บริเวณซอยเทศบาล 12 (สถานีตำรวจ) หมู่ที่ 3 ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »
ข้ามไปยังทูลบาร์