เทศบาลตำบลลาดบัวหลวงร่วมกับอำเภอลาดบัวหลวง ร่วมกันทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอำเภอลาดบัวหลวง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙

Team Website2Make

ทีมงานเว็บไซต์2เมค

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »
ข้ามไปยังทูลบาร์