ประกาศราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย

ประกาศราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,ooo ซีซีหรือเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗o กิโลวัตต์ (ตามแบบแผลนของเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »
ข้ามไปยังทูลบาร์