สัญลักษณ์เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง

รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่

เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง ได้ทำการบันทึกหรือรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของเจ้าของ หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ตามมาตรา ๘๐ พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ๒๕๓๕

แชร์สิ่งนี้: