กองการศึกษา

กองการศึกษา

 

  ชื่อ-นามสกุล
  นาย นัฐพงษ์ มาลัย
  ตำแหน่ง
  รักษาการหัวหน้ากองการศึกษา รองปลัดเทศบาล
  โทรศัพท์

 

  ชื่อ-นามสกุล
  นางอภิษฎา  ปรีดี
  ตำแหน่ง
  ครูผู้ดูแลเด็ก
  โทรศัพท์

 

  ชื่อ-นามสกุล
  นางสาวทิพวรรณ  ไตรอรุณ
  ตำแหน่ง
  ครูผู้ดูแลเด็ก
  โทรศัพท์

 

  ชื่อ-นามสกุล
  นายวิชัย  วัดมาลี
  ตำแหน่ง
  ผช.จนท.สันทนาการ
  โทรศัพท์

 

  ชื่อ-นามสกุล
  นายถนอม  แสงทอง
  ตำแหน่ง
  พนักงานจ้างทั่วไป
  โทรศัพท์

 

  ชื่อ-นามสกุล
  นางณัฐยาย์  สุขจิตร
  ตำแหน่ง
  พนักงานจ้างทั่วไป
  โทรศัพท์

 

นางสาวนัดดา ปักษาพันธุ์

  ชื่อ-นามสกุล
  นางสาวนัดดา ปักษาพันธุ์
  ตำแหน่ง
  พนักงานจ้างเหมา
  โทรศัพท์

 

  ชื่อ-นามสกุล
  นางสาวรุ้งลาวัลย์ ไผ่งาม
  ตำแหน่ง
  พนักงานจ้างเหมา
  โทรศัพท์

  ชื่อ-นามสกุล
  นางสาวกันยารัตน์ มงคล
  ตำแหน่ง
  พนักงานจ้างเหมา
  โทรศัพท์

Admin

ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ทูเมค

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »
ข้ามไปยังทูลบาร์