ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
เมนูหลัก
กิจกรรมแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัมพันธ์ ๒๕๖๐
บุคลากร
แข่งขันกีฬา 2560
     เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2560 ณ สนามกีฬากลางจังหวดพระนครศรีอยุธยา
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพใหญ่
ภาพส่วนท้าย
สำนักงานเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง / Lat Bua Luang Subdistrict Municipality
ตั้งอยู่ที่ ๑๙๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๓๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๕-๓๗๙๓๙๒ โทรสาร ๐๓๕-๓๗๙๘๙๐ อีเมล์ contact@ladbualuang.go.th
เว็บไซต์ www.ladbualuang.go.th เวลาติดต่อ ๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. (วันและเวลาราชการ)
ลาดบัวหลวง@โซเชียล
      
กิจกรรมย้อนหลัง