ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
เมนูหลัก
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
บุคลากร
กีฬาต้านยาเสพติด 2560
     เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพใหญ่
ภาพส่วนท้าย
สำนักงานเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง / Lat Bua Luang Subdistrict Municipality
ตั้งอยู่ที่ ๑๙๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๓๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๕-๓๗๙๓๙๒ โทรสาร ๐๓๕-๓๗๙๘๙๐ อีเมล์ contact@ladbualuang.go.th
เว็บไซต์ www.ladbualuang.go.th เวลาติดต่อ ๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. (วันและเวลาราชการ)
ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลกีฬาในครั้งนี้ด้วย
ลาดบัวหลวง@โซเชียล
      
กิจกรรมย้อนหลัง