ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
เมนูหลัก
มอบเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้ด้อยโอกาส
บุคลากร
ภาพส่วนท้าย
สำนักงานเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง / Lat Bua Luang Subdistrict Municipality
ตั้งอยู่ที่ ๑๙๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๓๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๕-๓๗๙๓๙๒ โทรสาร ๐๓๕-๓๗๙๘๙๐ อีเมล์ contact@ladbualuang.go.th
เว็บไซต์ www.ladbualuang.go.th เวลาติดต่อ ๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. (วันและเวลาราชการ)
ลาดบัวหลวง@โซเชียล
      
กิจกรรมย้อนหลัง
     วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลาดบัวหลวงร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้ด้อยโอกาส แก่

- นางสาวสำราญ ศรนารายณ์
- นางสาวสมยา ภิญมิตร
- นายสำเริง เริงศาสตร์