ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
เมนูหลัก
ร่วมอัญเชิญดอกไม้จันทน์
บุคลากร
ภาพส่วนท้าย
สำนักงานเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง / Lat Bua Luang Subdistrict Municipality
ตั้งอยู่ที่ ๑๙๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๓๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๕-๓๗๙๓๙๒ โทรสาร ๐๓๕-๓๗๙๘๙๐ อีเมล์ contact@ladbualuang.go.th
เว็บไซต์ www.ladbualuang.go.th เวลาติดต่อ ๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. (วันและเวลาราชการ)
ลาดบัวหลวง@โซเชียล
      
กิจกรรมย้อนหลัง
     วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ข้าราชการ พนักงาน จิตอาสา เทศบาลตำบลลาดบัวหลวงร่วมอัญเชิญดอกไม้จันทน์จากที่ว่าการอำเภอลาดบัวหลวงไปยังวัดลาดบัวหลวง และร่วมกันจัดสถานที่ เตรียมความพร้อมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงบรมศพ ร.๙
     วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง ขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลลาดบัวหลวงและบริเวณใกล้เคียง เข้าร่วมพิธีวางดอกไม้จันทน์ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ วัดลาดบัวหลวง
     เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง เข้าร่วมพิธีวางดอกไม้จันทน์ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ วัดลาดบัวหลวง
     งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง ร่วมเป็นจิตอาสา บริการ รับ - ส่งฟรี ประชาชนที่มาวางดอกไม้จันทน์ภายในงานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

     ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ วัดลาดบัวหลวง