ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
เมนูหลัก
โครงการบรรพชา - อุปสมบท
บุคลากร
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพใหญ่
ภาพส่วนท้าย
สำนักงานเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง / Lat Bua Luang Subdistrict Municipality
ตั้งอยู่ที่ ๑๙๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๓๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๕-๓๗๙๓๙๒ โทรสาร ๐๓๕-๓๗๙๘๙๐ อีเมล์ contact@ladbualuang.go.th
เว็บไซต์ www.ladbualuang.go.th เวลาติดต่อ ๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. (วันและเวลาราชการ)
ลาดบัวหลวง@โซเชียล
      
กิจกรรมย้อนหลัง
วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ นำโดยท่านนายก ลพ บุตรดี ท่านรองนายกวิเชียร ประทุมทอง สมาชิกสภา ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล พระ 150 รูป โครงการบรรพชา - อุปสมบท ในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร