ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
เมนูหลัก
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑
บุคลากร
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพใหญ่
ภาพส่วนท้าย
สำนักงานเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง / Lat Bua Luang Subdistrict Municipality
ตั้งอยู่ที่ ๑๙๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๓๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๕-๓๗๙๓๙๒ โทรสาร ๐๓๕-๓๗๙๘๙๐ อีเมล์ contact@ladbualuang.go.th
เว็บไซต์ www.ladbualuang.go.th เวลาติดต่อ ๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. (วันและเวลาราชการ)
ลาดบัวหลวง@โซเชียล
      
กิจกรรมย้อนหลัง
เทศบัญญัติรายจ่ายปี ๒๕๖๑ (1).jpg
เทศบัญญัติรายจ่ายปี ๒๕๖๑ (2).jpg
เทศบัญญัติรายจ่ายปี ๒๕๖๑ (3).jpg
เทศบัญญัติรายจ่ายปี ๒๕๖๑ (4).jpg
เทศบัญญัติรายจ่ายปี ๒๕๖๑ (5).jpg
เทศบัญญัติรายจ่ายปี ๒๕๖๑ (6).jpg
เทศบัญญัติรายจ่ายปี ๒๕๖๑ (7).jpg
เทศบัญญัติรายจ่ายปี ๒๕๖๑ (8).jpg
เทศบัญญัติรายจ่ายปี ๒๕๖๑ (9).jpg
เทศบัญญัติรายจ่ายปี ๒๕๖๑ (10).jpg
เทศบัญญัติรายจ่ายปี ๒๕๖๑ (11).jpg
เทศบัญญัติรายจ่ายปี ๒๕๖๑ (12).jpg
เทศบัญญัติรายจ่ายปี ๒๕๖๑ (13).jpg
เทศบัญญัติรายจ่ายปี ๒๕๖๑ (14).jpg
เทศบัญญัติรายจ่ายปี ๒๕๖๑ (15).jpg
เทศบัญญัติรายจ่ายปี ๒๕๖๑ (16).jpg
เทศบัญญัติรายจ่ายปี ๒๕๖๑ (17).jpg
เทศบัญญัติรายจ่ายปี ๒๕๖๑ (18).jpg
ข้อมูลเพิ่มเติม