ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
เมนูหลัก
ส่งมอบดอกไม้จันทน์ให้แก่เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง
บุคลากร
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพใหญ่
ภาพส่วนท้าย
สำนักงานเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง / Lat Bua Luang Subdistrict Municipality
ตั้งอยู่ที่ ๑๙๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๓๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๕-๓๗๙๓๙๒ โทรสาร ๐๓๕-๓๗๙๘๙๐ อีเมล์ contact@ladbualuang.go.th
เว็บไซต์ www.ladbualuang.go.th เวลาติดต่อ ๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. (วันและเวลาราชการ)
ลาดบัวหลวง@โซเชียล
      
กิจกรรมย้อนหลัง
     นายวิเชียร ประทุมทอง รองนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ได้ส่งมอบดอกไม้จันทน์ จำนวน ๒,๐๐๐ ดอก ให้แก่อำเภอลาดบัวหลวง