ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
เมนูหลัก
งานวันเด็กแห่งชาติ ปีพ.ศ.๒๖๖๐
บุคลากร
งานวันเด็กแห่งชาติ
     เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐

     ณ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๖๖๐
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพใหญ่
ภาพส่วนท้าย
สำนักงานเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง / Lat Bua Luang Subdistrict Municipality
ตั้งอยู่ที่ ๑๙๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๓๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๕-๓๗๙๓๙๒ โทรสาร ๐๓๕-๓๗๙๘๙๐ อีเมล์ contact@ladbualuang.go.th
เว็บไซต์ www.ladbualuang.go.th เวลาติดต่อ ๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. (วันและเวลาราชการ)
ลาดบัวหลวง@โซเชียล
      
กิจกรรมย้อนหลัง