ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
เมนูหลัก
โครงการประชารัฐร่วมใจ
บุคลากร
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพใหญ่
ภาพส่วนท้าย
สำนักงานเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง / Lat Bua Luang Subdistrict Municipality
ตั้งอยู่ที่ ๑๙๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๓๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๕-๓๗๙๓๙๒ โทรสาร ๐๓๕-๓๗๙๘๙๐ อีเมล์ contact@ladbualuang.go.th
เว็บไซต์ www.ladbualuang.go.th เวลาติดต่อ ๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. (วันและเวลาราชการ)
กิจกรรมเทศบาลย้อนหลัง
ลาดบัวหลวง@โซเชียล
      
กิจกรรมย้อนหลัง
โครงการประชารัฐร่วมใจ
     เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง ได้เข้าร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ณ ตำบลมหาพราหมณ์ อำเภอบางบาล จังหวัดอยุธยา ในวันจันทร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐