ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
เมนูหลัก
โครงการเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้พิการ
บุคลากร
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพใหญ่
ภาพส่วนท้าย
สำนักงานเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง / Lat Bua Luang Subdistrict Municipality
ตั้งอยู่ที่ ๑๙๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๓๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๕-๓๗๙๓๙๒ โทรสาร ๐๓๕-๓๗๙๘๙๐ อีเมล์ contact@ladbualuang.go.th
เว็บไซต์ www.ladbualuang.go.th เวลาติดต่อ ๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. (วันและเวลาราชการ)
กิจกรรมเทศบาลย้อนหลัง
ลาดบัวหลวง@โซเชียล
      
กิจกรรมย้อนหลัง
เยี่ยมผู้สูงอายุและผู้พิการ
     โครงการเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้พิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ประจำปี ๒๕๖๐