ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
เมนูหลัก
Big Cleaning day' ๒๕๖๐
บุคลากร
     Cleaning Day  เหล่าคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง ร่วมกนทำความสะอาดประจำปี ณ บริเวณภายในและภายนอก สำนักงานเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพใหญ่
ภาพส่วนท้าย
สำนักงานเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง / Lat Bua Luang Subdistrict Municipality
ตั้งอยู่ที่ ๑๙๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๓๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๕-๓๗๙๓๙๒ โทรสาร ๐๓๕-๓๗๙๘๙๐ อีเมล์ contact@ladbualuang.go.th
เว็บไซต์ www.ladbualuang.go.th เวลาติดต่อ ๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. (วันและเวลาราชการ)
กิจกรรมเทศบาลย้อนหลัง
ลาดบัวหลวง@โซเชียล
      
กิจกรรมย้อนหลัง
กิจกรรม Big Cleaning day