ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
เมนูหลัก
เทศบาลร่วมกับกฟภ. ปลูกหญ้าแฝกริมคลองพระยาบันลือ
บุคลากร
เทศบาลร่วมกับกฟภ. ปลูกหญ้าแฝกริมคลองงพระยาบันลือ

      ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลลาดบัวหลวงร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ช่วยกันปลูกหญ้าแฝก บริเวณริมคลองพระยาบันลือ หน้าที่ว่าการอำเภอลาดบัวหลวง
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพใหญ่
ภาพส่วนท้าย
สำนักงานเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง / Lat Bua Luang Subdistrict Municipality
ตั้งอยู่ที่ ๑๙๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๓๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๕-๓๗๙๓๙๒ โทรสาร ๐๓๕-๓๗๙๘๙๐ อีเมล์ contact@ladbualuang.go.th
เว็บไซต์ www.ladbualuang.go.th เวลาติดต่อ ๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. (วันและเวลาราชการ)
กิจกรรมเทศบาลย้อนหลัง
ปลูกหญ้าแฝก
ปลูกหญ้าแฝก
เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง
ลาดบัวหลวง@โซเชียล
      
กิจกรรมย้อนหลัง