ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
เมนูหลัก
เฝ้ารับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
บุคลากร
    เฝ้ารับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

     ผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานของเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง ได้เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธี เปิดอาคารพระราชทาน ๑๙ ปี ณ โรงเรียนสัตตปทุมบำรุง หมู่ที่ ๔ ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพใหญ่
ภาพส่วนท้าย
สำนักงานเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง / Lat Bua Luang Subdistrict Municipality
ตั้งอยู่ที่ ๑๙๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๓๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๕-๓๗๙๓๙๒ โทรสาร ๐๓๕-๓๗๙๘๙๐ อีเมล์ contact@ladbualuang.go.th
เว็บไซต์ www.ladbualuang.go.th เวลาติดต่อ ๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. (วันและเวลาราชการ)
กิจกรรมเทศบาลย้อนหลัง
เฝ้ารับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ประชุมสภาสามัญสมัยที่ ๒
เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง
ลาดบัวหลวง@โซเชียล
      
กิจกรรมย้อนหลัง