ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
เมนูหลัก
งานประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๒
บุคลากร
    งานประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๒

     เทศบาลตำบลลาดบัวหลวงได้จัดประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพใหญ่
ภาพส่วนท้าย
สำนักงานเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง / Lat Bua Luang Subdistrict Municipality
ตั้งอยู่ที่ ๑๙๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๓๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๕-๓๗๙๓๙๒ โทรสาร ๐๓๕-๓๗๙๘๙๐ อีเมล์ contact@ladbualuang.go.th
เว็บไซต์ www.ladbualuang.go.th เวลาติดต่อ ๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. (วันและเวลาราชการ)
กิจกรรมเทศบาลย้อนหลัง
ประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๒
ประชุมสภาสามัญสมัยที่ ๒
ประชุมสภาสามัญสมัยที่ ๒
เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง
ลาดบัวหลวง@โซเชียล
      
กิจกรรมย้อนหลัง