ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
เมนูหลัก
ทำความสะอาดบริเวณรอบๆ เทศบาล
บุคลากร
ทำความสะอาด
     นำทีมโดยท่านนายกเทศมนตรี รวมถึงปลัดเทศบาล และเหล่าข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง ร่วมใจกันทำความสะอาดบริเวณรอบๆ เทศบาล เพื่อเตรียมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

     วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ ณ เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพใหญ่
ภาพส่วนท้าย
สำนักงานเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง / Lat Bua Luang Subdistrict Municipality
ตั้งอยู่ที่ ๑๙๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๓๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๕-๓๗๙๓๙๒ โทรสาร ๐๓๕-๓๗๙๘๙๐ อีเมล์ contact@ladbualuang.go.th
เว็บไซต์ www.ladbualuang.go.th เวลาติดต่อ ๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. (วันและเวลาราชการ)
ลาดบัวหลวง@โซเชียล
      
กิจกรรมย้อนหลัง