ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
เมนูหลัก
ประกาศเจาะบ่อ
บุคลากร
ประกาศเจาะบ่อ
     ประกาศโครงการเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว ความลึกไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งซัมเมอร์ขนาด ๑๕ แรง วงเงินงบประมาณ ๘๘๕,๐๐๐ บาท
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพใหญ่
ภาพส่วนท้าย
สำนักงานเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง / Lat Bua Luang Subdistrict Municipality
ตั้งอยู่ที่ ๑๙๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๓๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๕-๓๗๙๓๙๒ โทรสาร ๐๓๕-๓๗๙๘๙๐ อีเมล์ contact@ladbualuang.go.th
เว็บไซต์ www.ladbualuang.go.th เวลาติดต่อ ๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. (วันและเวลาราชการ)
ลาดบัวหลวง@โซเชียล
      
กิจกรรมย้อนหลัง