ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
เมนูหลัก
โครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)
บุคลากร
เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง วันจันทร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา
โครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนาสามปี

      เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง วันจันทร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพใหญ่
เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง
ภาพส่วนท้าย
สำนักงานเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง / Lat Bua Luang Subdistrict Municipality
ตั้งอยู่ที่ ๑๙๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๓๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๕-๓๗๙๓๙๒ โทรสาร ๐๓๕-๓๗๙๘๙๐ อีเมล์ contact@ladbualuang.go.th
เว็บไซต์ www.ladbualuang.go.th เวลาติดต่อ ๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. (วันและเวลาราชการ)
ลาดบัวหลวง@โซเชียล
      
กิจกรรมย้อนหลัง