ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
เมนูหลัก
โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน
บุคลากร
โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน
    โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน

     เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง ได้จัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาเด็ก และเยาวชนประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ "ลาดบัวหลวงฟุตซอลคัพ" ณ สนามฟุตซอลเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพใหญ่
ภาพส่วนท้าย
สำนักงานเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง / Lat Bua Luang Subdistrict Municipality
ตั้งอยู่ที่ ๑๙๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๓๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๕-๓๗๙๓๙๒ โทรสาร ๐๓๕-๓๗๙๘๙๐ อีเมล์ contact@ladbualuang.go.th
เว็บไซต์ www.ladbualuang.go.th เวลาติดต่อ ๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. (วันและเวลาราชการ)
ลาดบัวหลวง@โซเชียล
      
กิจกรรมย้อนหลัง