ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
เมนูหลัก
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๕๙
บุคลากร
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา
โครงการแห่เทียนวันเข้าพรรษา

     ข้าราชการ พนักงาน เทศบาลตําบลลาดบัวหลวง ร่วมกับโรงเรียนอุปลพันธ์โรจนประสิทธิ์ ประชาชน ร่วมแห่เทียนพรรษาแล้วนำไปถวายให้แก่วัดใหม่หญ้าไทร และวัดราษฏร์ปุณณาราม เนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๕๙
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพใหญ่
ภาพส่วนท้าย
สำนักงานเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง / Lat Bua Luang Subdistrict Municipality
ตั้งอยู่ที่ ๑๙๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๓๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๕-๓๗๙๓๙๒ โทรสาร ๐๓๕-๓๗๙๘๙๐ อีเมล์ contact@ladbualuang.go.th
เว็บไซต์ www.ladbualuang.go.th เวลาติดต่อ ๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. (วันและเวลาราชการ)
ลาดบัวหลวง@โซเชียล
      
กิจกรรมย้อนหลัง