ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
เมนูหลัก
พิธีถวายพระพร ณ วันจันทร์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙
บุคลากร
แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วันจันทร์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙
แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วันจันทร์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙

     ท่าน ดต.ลพ บุตรดี นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง คณะผู้บริหาร พนักงาน เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง ได้เข้าร่วมงาน ณ บริเวณลานหน้าพระวิหารพระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต) วัดพนัญเชิงวรวิหาร เพื่อถวายพระพรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี และส่งเสริมโครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดนใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ณ วันจันทร์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพใหญ่
ภาพส่วนท้าย
สำนักงานเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง / Lat Bua Luang Subdistrict Municipality
ตั้งอยู่ที่ ๑๙๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๓๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๕-๓๗๙๓๙๒ โทรสาร ๐๓๕-๓๗๙๘๙๐ อีเมล์ contact@ladbualuang.go.th
เว็บไซต์ www.ladbualuang.go.th เวลาติดต่อ ๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. (วันและเวลาราชการ)
ลาดบัวหลวง@โซเชียล
      
กิจกรรมย้อนหลัง