ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
เมนูหลัก
กิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ
บุคลากร
ขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ

     ชมรมจักรยานอำเภอลาดบัวหลวง ร่วมกับอำเภอลาดบัวหลวง ขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ในวันเสาร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา ๖.๐๐ น. ถึง ๗.๓๐ น.

     ออกปั่นหลังเพลงเคารพเพลงชาติเวลา ๘.๐๐ น. ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยธยา และมอบถ้วยรางวัลการแข่งขันและประเภททีม โดยพณฯ จองชัย เที่ยงธรรม อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ระยะทาง ๒ ระยะ ๑๑ กม. และ ๒๘ กม.

     ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐๘๓-๘๓๓-๕๕๕๒, ๐๘๖-๐๙๕-๑๙๘๖
ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ
เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง
ภาพส่วนท้าย
สำนักงานเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง / Lat Bua Luang Subdistrict Municipality
ตั้งอยู่ที่ ๑๙๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๓๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๕-๓๗๙๓๙๒ โทรสาร ๐๓๕-๓๗๙๘๙๐ อีเมล์ contact@ladbualuang.go.th
เว็บไซต์ www.ladbualuang.go.th เวลาติดต่อ ๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. (วันและเวลาราชการ)
ลาดบัวหลวง@โซเชียล
      
กิจกรรมย้อนหลัง