ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
เมนูหลัก
นายกปลัด รองปลัด และเหล่าข้าราชการร่วมกันปลูกต้นไม้ปรับภูมิทัศน์
บุคลากร
ร่วมกันปลูกต้นไม้
     กิจกรรมของเทศบาล

     เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง นำโดยนายกปลัด และรองปลัด สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาลทุกคน ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่ออปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง ให้น่าอยู่ และสวยงามยิ่งขึ้น
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพใหญ่
ภาพส่วนท้าย
สำนักงานเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง / Lat Bua Luang Subdistrict Municipality
ตั้งอยู่ที่ ๑๙๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๓๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๕-๓๗๙๓๙๒ โทรสาร ๐๓๕-๓๗๙๘๙๐ อีเมล์ contact@ladbualuang.go.th
เว็บไซต์ www.ladbualuang.go.th เวลาติดต่อ ๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. (วันและเวลาราชการ)
ลาดบัวหลวง@โซเชียล
      
กิจกรรมย้อนหลัง