ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
เมนูหลัก
การซ้อมดับเพลิงกรณีเกิดเหตุไฟไหม้ประจำปี ๒๕๕๙
บุคลากร
ซ้อมดับเพลิง
การซ้อมดับเพลิงกรณีเกิดเหตุไฟไหม้ประจำปี ๒๕๕๙

     กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลลาดบัวหลวง ได้ทำการซ้อมดับเพลิงและเตรียมความพร้อมถ้าเกิดเหตุไฟไหม้ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ถ้าเกิดเหตุไฟไหม้สามารถโทรศัพท์ติดต่อมาได้ที่เบอร์ฉุกเฉินโทร. ๐๓๕-๓๗๙-๑๙๙
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพใหญ่
ภาพส่วนท้าย
สำนักงานเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง / Lat Bua Luang Subdistrict Municipality
ตั้งอยู่ที่ ๑๙๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๓๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๕-๓๗๙๓๙๒ โทรสาร ๐๓๕-๓๗๙๘๙๐ อีเมล์ contact@ladbualuang.go.th
เว็บไซต์ www.ladbualuang.go.th เวลาติดต่อ ๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. (วันและเวลาราชการ)
ลาดบัวหลวง@โซเชียล
      
กิจกรรมย้อนหลัง