ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
เมนูหลัก
การป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
บุคลากร
การป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
การป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

     เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง ได้ให้ความรู้ความเข้าใจแก่เด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เดือนสิงหาคม 2558
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพใหญ่
ภาพส่วนท้าย
สำนักงานเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง / Lat Bua Luang Subdistrict Municipality
ตั้งอยู่ที่ ๑๙๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๓๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๕-๓๗๙๓๙๒ โทรสาร ๐๓๕-๓๗๙๘๙๐ อีเมล์ contact@ladbualuang.go.th
เว็บไซต์ www.ladbualuang.go.th เวลาติดต่อ ๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. (วันและเวลาราชการ)
ลาดบัวหลวง@โซเชียล
      
กิจกรรมย้อนหลัง