ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
เมนูหลัก
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคเอดส์ประจำปี ๒๕๕๘
บุคลากร
ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคเอดส์ ประจำปี ๒๕๕๘

     ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพใหญ่
ภาพส่วนท้าย
สำนักงานเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง / Lat Bua Luang Subdistrict Municipality
ตั้งอยู่ที่ ๑๙๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๓๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๕-๓๗๙๓๙๒ โทรสาร ๐๓๕-๓๗๙๘๙๐ อีเมล์ contact@ladbualuang.go.th
เว็บไซต์ www.ladbualuang.go.th เวลาติดต่อ ๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. (วันและเวลาราชการ)
ลาดบัวหลวง@โซเชียล
      
กิจกรรมย้อนหลัง