คำค้นหา :
ประเภท :
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
เมนูหลัก
แผนที่ยุทธศาสตร์ แบบย.ท.01
แผนที่ยุทธศาสตร์ แบบย.ท.01
แผนที่ยุทธศาสตร์ แบบย.ท.02
แผนที่ยุทธศาสตร์ แบบย.ท.02
คลิกที่ภาพเพื่อดูแบบขยาย
บุคลากร
แผนที่ยุทธศาสตร์แบบย.ท.01-02
ภาพส่วนท้าย
สำนักงานเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง / Lat Bua Luang Subdistrict Municipality
ตั้งอยู่ที่ ๑๙๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๓๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๕-๓๗๙๓๙๒ โทรสาร ๐๓๕-๓๗๙๘๙๐  อีเมล์ localladbualuang@gmail.com
เว็บไซต์ www.ladbualuang.go.th  เวลาติดต่อ ๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. (วันและเวลาราชการ)
ลาดบัวหลวง@โซเชียล
      
กิจกรรมย้อนหลัง