คำค้นหา :
ประเภท :
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
เมนูหลัก
ข้อมูลการเงิน
บุคลากร
งบแสดงฐานะทางการเงินของเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง ประจำปีพ.ศ.๒๕๕๘

งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบแสดงผลการดำเนินงาน
001  002  003  004  005  006  007  008  009

ภาพส่วนท้าย
สำนักงานเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง / Lat Bua Luang Subdistrict Municipality
ตั้งอยู่ที่ ๑๙๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๓๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๕-๓๗๙๓๙๒ โทรสาร ๐๓๕-๓๗๙๘๙๐  อีเมล์ localladbualuang@gmail.com
เว็บไซต์ www.ladbualuang.go.th  เวลาติดต่อ ๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. (วันและเวลาราชการ)
ลาดบัวหลวง@โซเชียล
      
กิจกรรมย้อนหลัง